Nieuw Klooster voor Utrecht


Afstudeerproject AAS (Academie voor Architectuur en Stedenbouw) te Tilburg, maart 2000: “Saint Agnes and the burning train”, een nieuw klooster voor Utrecht.
De gedachte achter dit ontwerp is de toenemende druk op de “moderne” mens in het hectische bestaan van tegenwoordig om te zoeken naar spirituele waarden en het effect dat dit heeft op het functioneren van kloosters.
De maatschappij waarin wij momenteel leven is in vrijwel al zijn geledingen gebaseerd op snelheid, efficiëntie en, zo lijkt het wel, onpersoonlijkheid.
In deze jachtige wereld is er een (groeiende) groep mensen die zich afvragen waar ze staan en misschien nog meer waar ze heen willen.
Een deel van deze groep neemt een korte periode haar intrek in een klooster om daar over de fundamentele vragen van “het leven” na te denken en hierover met anderen van gedachten te wisselen.
Het plan betrefteen klooster, waarin deze “nieuwe doelgroep” haar gedachten, eventueel samen met kloosterlingen, een nieuwe impuls kan geven.
Tevens probeert het ontwerp een antwoord te vinden op het steeds acuter wordende probleem van de vergrijzing dat binnen veel ordes en congregaties speelt. De vraag van buitenaf om binnen de kloostergemeenschap te mogen verblijven en de afname van het aantal kloosterlingen, zal langzaam maar zeker een nieuw soort kloostergemeenschap opleveren.